Kolejny sukces grup poszukiwawczo – ratowniczych na Opolszczyźnie