Poszukiwania w Mechnicy. Sukces Wojewódzkiego Zespołu Poszukiwawczego